Vi har påbörjat arbetet med att översätta all text på hemsidan till engelska. Det är nu man märker hur mycket text det finns och det tar såklart lite tid att översätta allt. Anledningen till denna översättning till engelska är flera bl a att många av besöken sker via mobila enheter och där är det inte lätt att översätta till sitt eget språk samt vi vill att fler ska ta del av innehållet. En annan anledning är att många besökare är från englspråkiga områden och det ska underlätta för de att läsa det vi vill förmedla.

mvh
Chris & Leon